Muzyka powazna

Muzyka powazna

Muzyka poważna to inaczej muzyka klasyczna. Jest ona wyjątkowa i od każdej innej muzyki odróżnia ją kilka cech:

Instrumentarium – muzyka poważna jest muzyką, która uzyskuje się jedynie z instrumentów w sposób mechaniczny. Brak tam jakichkolwiek instrumentów elektrycznych i elektronicznych. Wyjątkom są jedynie instrumenty, które działają na zasadach mechaniki, a elementy elektryczne zostały wprowadzone dla uproszczenia jego obsługi – tak jest np.ottoindustries.com.pl/oferta/systemy-oczyszczania-powietrza/adsorbery w organach kościelnych.

Czerpani – muzyka klasyczna jest czerpana z klasycznych form muzycznych np. z sonaty, opery, symfonii, preludium.

Oryginalność – w muzyce klasycznej nie występują zapożyczenia z innych dzieł, utworów, z którymi bardzo często można się spotkać np. w muzyce filmowej. Nie oznacza to jednak całkowitego braku zapożyczeń – Fryderyk Chopin, który tworzył muzykę klasyczne inspirował się bardzo często muzyką ludową.

Muzyka powazna

Dzieła muzyki klasycznej są zapisywane w formie partytur – zapisie opartym na nutach. Nie występuje tutaj improwizacja.

Najbardziej znanym, nie tylko w Polsce, ale i na świecie kompozytorem muzyki poważnej pochodzenia polskiego jest Fryderyk Chopin. Urodził się 1810 roku w Żelazowej Woli. Jest najważniejszym i najwybitniejszym kompozytorem romantycznym. Elementem charakterystycznym dla jego utworów jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie wzorców z polskiej muzyki ludowej.

Chopin zaczął uczyć się gry na fortepianie w wieku 5 lat. Był bardzo zdolnym uczniem. Już w wieku 7 lat miał stworzył kilka drobnych kompozycji. Chopin znany był w kręgach akademickich,muzycznym już jako mały chłopiec. W 1818 roku odbył się jego pierwszy koncert. Ukończył studia w Szkole Głównej Muzycznej w Warszawie.

Wiele czasu spędzi poza granicami Polski – w Wiedniu, Pradze, Paryżu, gdzie tworzył, komponował, odbywał koncerty. Poznał tam wielu ludzi, innych wybitnych kompozytorów. Dawał publiczne koncerty, które rozsławiły się go. Zajmował się również pracą pedagoga i nauczał innych gry na fortepianie.

Zmarł w Paryżu, w którym przebywał na emigracji.

– autor artykułu